Mámleketlik belgiler

 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT BAYROG‘I

Davlat bayrog‘i O‘zbekiston Respublikasining 1991 yil 18 noyabrdagi 407-XII-sonli «O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i to‘g‘risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i O‘zbekiston Respublikasi davlat suverenitetining ramzidir.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i xalqaro munosabatlarda O‘zbekiston Respublikasining timsoli bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i — bayroqning butun uzunligi bo‘ylab o‘tgan to‘q moviy rang, oq rang va to‘q yashil rangli uchta endan tarkib topgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi matodir.

 

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI

Davlat gerbi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 2 iyuldagi 616-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.

O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbi quyidаgi ko`rinishgа egа: tog`lаr, dаryolаr vа so`l tomoni bug`doy boshoqlаridаn, o`ng tomoni esа chаnoqlаri ochilgаn g`o`zа shoxlаridаn iborаt chаmbаrgа o`rаlgаn gullаgаn vodiy uzrа quyosh zаrrin nurlаrini sochib turаdi. Gerbning yuqori qismidа Respublikа hurligining rаmzi sifаtidа sаkkizburchаk tаsvirlаngаn bo`lib, uning ichki qismidа yarim oy vа yulduz tаsvirlаngаn. Gerbning mаrkаzidа bаxt vа erksevаrlik rаmzi — qаnotlаrini yozgаn Humo qushi tаsvirlаngаn. Gerbning pаstki qismidа O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ini ifodа etuvchi chаmbаr lentаsining bаntidа «O’zbekiston» deb yozib qo`yilgаn.

O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt gerbining rаngli ko`rinishidа: Humo qushi vа dаryolаr — kumush rаngidа; quyosh, boshoqlаr, pаxtа chаnoqlаri vа «O’zbekiston» yozuvi — oltin rаngidа; g`o`zа shoxlаri vа bаrglаri, tog`lаr vа vodiy — yashil rаngdа; chаnoqlаrdаgi pаxtа — oq rаngdа; lentа — O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt bаyrog`ining rаnglаrini аks ettiruvchi uch xil rаngdа; sаkkizburchаk — oltin zаrhаl bilаn hoshiyalаngаn holdа hаvo rаngdа; yarim oy vа yulduzlаr — oq rаngidа tаsvirlаngаn.

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI

O`zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining matni va musiqasi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 10 dekabrdagi 768-XII-sonli «O`zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to`g`risida»gi Qonuni bilan tasdiqlangan.

O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasi O`zbekiston Respublikаsi Dаvlаt suverenitetining rаmzidir.

O`zbekiston Respublikаsining Dаvlаt mаdhiyasigа zo`r ehtirom bilаn qаrаsh O`zbekiston Respublikаsi hаr bir fuqаrosining vаtаnpаrvаrlik burchidir.

 

Serquyosh hur o’lkam, elga baxt, najot,

Sen o’zing do’stlarga yo’ldosh, mehribon!

Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,

Shuhrating porlasin toki bor jahon!

 

Naqorat:

Oltin bu vodiylar — jon O’zbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor!

Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor!

 

Bag’ri keng o’zbekning o’chmas iymoni,

Erkin, yosh avlodlar senga zo’r qanot!

Istiqlol mash’ali tinchlik posboni,

Xaqsevar, ona yurt, mangu bo’l obod!

 

Naqorat:

Oltin bu vodiylar — jon O’zbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor!

Ulug’ xalq qudrati jo’sh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor!

Mutal Burhonov musiqasi 

Abdulla Oripov so’zi

 


 

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK BAYRAǴÍ

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı aspan kók,  toyǵın sarı hám jasıl reńlerden ibarat bolıp,  ortasındaǵı sarı reńli bólekti aq hám qızıl sızıqlar ajıratıp turadı.

«Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik bayraǵı haqqında»ǵı Nızam 1992-jıl 14-dekabrde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń XI sessiyasında qabıllandı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suverenli mámleket ekenligigniń nıshanı.

Bayraqtıń aspan kók reńi báhár jaslıǵınıń hám ómir dáregi – suwdıń máńgi tımsalı bolıp esaplanadı. Sarı reń bolsa Qaraqalpaqstan aymaǵınıń úlken bóleginiń sahradan ibarat ekenligin ańlatadı. Jasıl reń bolsa tábiyattıń jańalanıwınıń,  ruwxıy jasarıwınıń,  isenimniń hám quwanıshtıń nıshanı. Bayraqtaǵı jańa tuwılǵan ay musılmanlardıń muqaddes tımsalı bolsa,  bes juldızdıń súwreti Qaraqalpaqstannıń áyyemgi hám nawqıran bes qalasınıń – qaraqalpaqstanlılardıń turmıs hám isenim qorǵanlarınıń tımsalı bolıp tabıladı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń rásmiy wákilleriniń sırt elge saparlarında, xalıqaralıq ánjumanlarda,  kórgizbelerde hám sport oyınları jarıslarında Qaraqalpaqstan Respublikasın dúnyaǵa tanıtadı. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı xalıqaralıq maydanda basqa mámleketlerdiń bayraqları menen teń jelbirep turadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń puqaraları hám bul jerde jasaytuǵın basqa adamlar Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵın hurmet etiwi shárt.

 

 

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK GERBI

«Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbi haqqında»ǵı Nızam 1993-jıl 9-aprelde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń XII sessiyasında qabıllandı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbi Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suverenli mámleketlik ekenin ańlatadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik gerbi – ózinde o;ı salı masaqlarınan, sol tárepi ashılǵan paxta, paxtanıń ǵórekleri hám taw artınan shıǵıp kiyatırǵan quyashtı, Ámiwdárya  hám Aral mısalı bolǵan dárya hám teńiz súwretleri suwretlengen.

Gerbtiń joqarǵı bóleginde segiz qırlı formadaǵı súwret bolıp, ol xalıqlar birliginiń, onıń ishindegi yarım ay hám juldız suwreti musulmanlardıń muqaddes tımsalı esaplanadı. Gerbtiń orayında saqıylıq, ullılıq hám belsendilik tımsalı bolǵan tań qalarlıqtay qumay qusı qanatların jayıp tur. Qumay qus suwretiniń artında qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy-mádeniy esteligi esaplanǵan «Shılpıq» qorǵanınıń, yaǵnıy xalqımızdıń mádeniyatı menen tariyxı uzaq-uzaqlarga barıp taqalsa da bárqulla nawqıran hám erkinligini ańlatıwshı qorǵan súwretlengen.

Gerbtiń tómengi bóleginde Respublika mámleketlik bayraǵın ańlatıwshı dástelengen lentaǵa » Qaraqalpaqstan» dep jazıp qoyılǵan.

 

QARAQALPAQTSAN  RESPUBLIKASĺNIŃ MÁMLEKETLIK GIMNI

 «Qaraqalpaqstan Respublikasınıń mámleketlik gimni haqqında»ǵı Nızam 24-dekabr 1993-jılda Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń XIV sessiyasında qabıl etildi.

 

Jayxun jaǵasında ósken bay terek,

Túbi bir shaqas mıń bolar demek,

Sen sonday sayalı, quyashlı elsen,

Tınıshlıq hám ıǵbal sendegi tilek.

 

Naqıratı:

Diyxan baba nápesi bar jerinde,

Juwsan ańqıp, kiyik qashar shólinde,

«Qaraqalpaqstan» degen atıńdı,

Áwladlar ádiwler júrek tórinde.

 

Aydın keleshekke shaqırar zaman,

Mártlik, miynet, bilim jetkizer oǵan,

Xalqıń bar azamat, dos hám mexriban,

Erkin jaynap–jasna, máńgi bol aman.

 

Naqıratı:

Diyxan baba nápesi bar jerinde,

Juwsan ańqıp, kiyik qashar shólinde,

«Qaraqalpaqstan» degen atıńdı,

Áwladlar ádiwler júrek tórinde.

 

I. Yusupov sózi

N. Muxammetdinov naması