Qaraqalpaqstan Respublikasí Ekonomikalíq rawajlandíríw hám kámbaǵallíqtí qísqartíríw ministrliginiń strukturası

Qaraqalpaqstan Respublikasí Ekonomikalíq rawajlandíríw hám kámbaǵallíqtí qísqartíríw ministrliginiń strukturası, Ózbekstan Respublikasí Prezidentiniń 26.03.2020-jilgi PQ-4653 — sanlı «Ózbekstan Respublikasí Ekonomikalíq rawajlandíríw hám kámbaǵallíqtí qísqartíríw ministrliginiń shólkemlestiriw haqqında»ǵı qararı menen tastıyıqlanǵan.

Qaraqalpaqstan Respublikasí Ekonomikalíq rawajlandíríw hám kámbaǵallíqtí qísqartíríw ministrliginiń Orayliq apparati: