Erkin ekonomikalıq zonalar

Қарақалпақстан Республикасы киши санаат зоналарында әмелге асырылып атырған жумыслар ҳаққында

МАҒЛЫЎМАТ

 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 6-мартдағы “Қарақалпақстан Республикасында киши санаат зоналарын шөлкемлестириў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПҚ-3588-сан қарарының орынланыўын тәмийинлеў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 9-мартта 172-санлы қарары қабыл етилди.

Усы қарарлар тийкарында Қарақалпақстан Республикасы киши санаат зоналары дирекцияси мәмлекетлик унитар кәрханасы дүзилген ҳәм Нөкис қалалық Мәмлекетлик хызметлер көрсетиў орайы тәрепинен 2018-жыл 14-март күни (№590279) мәмлекетлик дизимнен өткерилген.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 5-майдағы 309-санлы қарары менен Әмиўдарья, Беруний, Шымбай, Тақыятас, Хожели, Қоңырат ҳәм Мойнақ районларының ислеп шығарыў майданлары (жәми 199,9 га жер майданы) ҳәм объектлери (69641 м2 имәратлар) Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң балансына алынған.

Еркин экономикалық зоналар ҳәм киши санаат зоналарының административлик кеңесиниң қарарына тийкар, 146 жойбар инициаторлары жеңимпаз деп табылды ҳәм оларға киши санаат зоналары қатнасыўшысы статусы берилди.

146 жойбар бойынша 365 млрд. 501 млн сўм инвестиция киритилиўи белгиленген (соннан сырт ел инвестициясы 31 млн. 250 мың АҚШ доллар). Бунда исбилерменлердиң өз қаржылары 134 млрд. 100 млн. сўмды, банк кредитлери 231 млрд. 401 млн. сўмды қурап (соның ишинде Өзбекстан Республикасы тиклениў ҳәм раўажланыў фондынан 2 млн. 890,5 мың АҚШ доллар), жойбарлардың жыллық товар айланбасы 877 млрд. 216,3 млн. сўмды, жыллық экспорт көлеми 76 млн. 147 мың АҚШ долларды қурайды ҳәм 2573 жаңа жумыс орынлары жаратылыўы режелестирилген.

Районлар бойынша 146 жойбарлар бойынша жумыслар басланып, соннан 33 жойбар бойынша ислеп шығарыў жумыслары (өним ислеп шығарыў) басланды ҳәм 113 жойбар инициаторлары тәрепинен қурылыс ҳәм оңлаў жумыслары даўам етпекте.

Бүгинги күнде 33 жойбар бойынша өним ислеп шығарыў жумыслары алып барылмақта, сондай-ақ 485 жаңа жумыс орынлары жаратылған.

33 жойбарда ислеп шығарыў көлеми 2019-жылдың 1-шерек жуўмағы бойынша 5386 млн. сўмлық өним ислеп шығарылған болып, соннан экспорт көлеми 22 мың долларды қурайды.

2019-жылдың II-шерегинде ислеп шығарыў көлеми 5809 млн сўмлық өним ислеп шығарыў режелестирилген болып, соннан 163 мың долларлық өним экспортқа шығарылыўы белгиленген.

Қарақалпақстан Республикасы киши санаат зоналарында 368 лотлар бар болып, олардан 349 лотлар (94%) исбилерменлерге ажыратып берилген.

Соннан:

Әмиўдәрья районы киши санаат зонасында 63 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген;

Беруний районы киши санаат зонасында 47 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген;

Шымбай районы киши санаат зонасында 22 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген;

Тақыятас районы киши санаат зонасында 156 лотлар бар болып, олардан 137 си исбилерменлерге ажыратып берилген ҳәм 19 лотлар кейинги таңлаўларға қойылған;

Хожели районы киши санаат зонасында 25 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген;

Қоңырат районы киши санаат зонасында 24 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген;

Мойнақ районы киши санаат зонасында 31 лотлар бар болып, олардың барлығы исбилерменлерге ажыратып берилген.

Ҳәр айдың екинши ҳәм төртинши ҳәптесиниң жума күнлери болып өтетуғын тендер таңлаўларына бос турған 19 лотлар ҳаққында мағлыўматлар “Еркин Қарақалпақстан” ҳәм “Вести Каракалпакстана” газеталарының 2019-жыл 9-февраль ҳәм 9-март күнги санларында дағазалар жәрияланып, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы Меншиклестирилген кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекиликти раўажландырыў комитети ҳәм Өзбекстан Саўда-санаат палатасының Қарақалпақстан Республикасы басқармасы сайтларында жайластырылған, сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы телевидениеси ҳәм радиосы арқалы турақлы түрде дағазалар берилип барылмақта.

Районлардағы киши санаат зоналарында:

— автомобиль жол қурылысында 2059 млн. сўм қаржы өзлестирилип (реже 2059 млн. сўм, 100%), 5,3 км жол тартылған (реже 5,3 км; 100%);

— электр энергиясы қурылысында 1102,7 млн. сўм қаржы өзлестирилген (реже 1573,7 млн. сўм; 70,5%);

— газ тармақлары қурылысында 642,4 млн. сўм қаржы өзлестирилген (реже 642,4 млн. сўм; 100%);

— ишимлик суў қурылысына 783,7 млн. сўм қаржы өзлестирилип, 5,1 км суў тармағы тартылыўы режелестирилген болса, әмелде Әмиўдәрья районында 38 млн. сўм ажратылып 285 метр ишимлик суўы, Шымбай районында жергиликли бюджет есабынан 45,7 млн. сўм ажратылып, 500 метр ишимлик суўы, Қоңырат районында мәмлекет бюджети есабынан 43 млн. сўм ажыратылып, 300 метр ишимлик суўы, Хожели районында жергиликли бюджет есабынан 65,7 млн. сўм ажратылып, 300 метр ишимлик суўы, Беруний районында жергиликли бюджет есабынан 55,4 млн.сўм ажратылып, 200 метр ишимлик суўы тартылған.