Keshiresiz, bul teskt tek O’zbekcha hám Русский tilinde bar

Keshiresiz, bul teskt tek O’zbekcha hám Русский tilinde bar

Keshiresiz, bul teskt tek O’zbekcha hám Русский tilinde bar

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 4-февраль күни аўыл хожалығында кластерлер хызметин жәнеде раўажландырыў бойынша мәжилис өткерди. Мәмлекетимизде аграр тараўын реформалаў, тараўға базар механизмлерин ҳәм заманагөй технологияларды енгизиў бойынша избе-из илажлар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, кластер усылы жолға қойылды, егин түрлери заман талабынан келип шығып өзгертилди. Нәтийжеде өнимдарлық та, дәрамат та артпақта. Елимизде жетистирилип атырған 80 нен аслам түрдеги аўыл хожалығы…

Бүгин 3-февраль күни Өзбекистан Республикасы Экономика ҳәм санаат министрлигиниң  үлкен мәжилислер залында Президентимиз Мүрәжаатнамасында тиккелей министрликке жүклетилген ўазыйпалардың орынланыўына арналған ушрасыў болып өтти. Ушрасыўды министр Ботир Хўжаев ашты ҳәм өз баянатында  Мүрәжаатнамада 2020-жылда республиканың социал-экономикалық тараўларында белгилеп берилген әҳмийетли ўазыйпалардың орынланыўын жеделлесттириўге тоқталып өтти. Соннан соң  усы ўазыйпалардың әҳмийети, орынланыў мүддетлери  ҳаққында Макроэкономикалық анализ ҳәм прогнозластырыў департаменти  баслығы Хуршид Рахматуллаев…

Бүгин 30-январь күни Ислам Каримов атындағы илимий-ағартыўшылық комплексинде, Биринши Президентимиз Ислам Каримовтың туўылған күнине бағышлап еслеў мәресимлери өткерилмекте. Бул жерде Президент Администрациясы, парламент палаталары ҳәм ҳүкимет ағзалары, илим-пән  ҳәм мәденият  ўәкиллери, зыялылар, қала жәмәәтшилиги  өзбек халқының уллы  ҳәм ардақлы перзентин еслеў ушын жыйналған. Өзбекистан  Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев комплексине келип, Биринши Президентимиз ҳәйкелине гүлшембер қойды.  Оның  жарқын естелигене ҳүрмет бәржай…

Президент Шавкат Мирзиёев халқымыздың пидайы мийнети менен 2019-жыл —  «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы»нда салмақлы нәтийжелерге ерисилгенлигин атап өтти: «Бәрше тараўлардағы унамлы нәтийжелер қатарында, инвестициялар көлеми де  сезилерли дәрежеде артты. Әсиресе туўрыдан-туўры сырт ел инвестициялар 4,2 миллард долларды қурап, 2018-жылға салыстырғанда – мине усы санларға итибарыңызды қаратпақшыман – 3,1 миллард долларға яки 3,7 барабар өсти. Инвестициялардың жалпы ишки өнимдеги…