(O’zbekcha) Tadbirkorlik subyektlari murojaatlari bilan elektron-onlayn tartibida “sektorbay” ishlash tizimi to‘g‘risida

Keshiresiz, bul teskt tek O’zbekcha tilinde bar